Møllemændenes hjemmeside finder du på Mølleåens Golf Klubs hjemmeside under - Golfklubben>Klub i klub>Møllemænd.

Du kan også gå direkte ved at skrive: www.møllemænd.dk

Her er der informationer om møllemændene, turneringsprogram og resultater, krydret med billeder fra begivenhederne.