Generalforsamling lørdag d. 16 nov. kl. 14:00 i Mølleåens Restaurant. 

Dagsorden

Valg af Dirigent   

1. Formandens beretning ​                                   v/ Michael Bo Friis

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse     v/ Bent Jørgensen

3. Forelæggelse af budget til godkendelse         v/ Bent Jørgensen

4. Indkomne forslag - der er ikke modtaget forslag, hvorfor dette punkt forventes at udgå.
5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt, herunder medlemsmøde

Tilmelding til generalforsamling via GolfBox anbefales, idet der bestilles forplejning, efter det registrede antal. Der spilles 9-hullers Cross Country kl. 10:00 og der er frokost kl. 13:00 - Tilmelding senest onsdag d. 13. kl. 12:00  - Tryk her