Generelt

Møllemændene spiller hver onsdag henover sæsonen, som indledes med en åbningsturnering (lørdag) og ender med en afslutningsturnering (lørdag). Begge med gunstart kl. 9:00.

Sidste onsdag i hver måned har vi en månedsturnering med gunstart kl. 15.00.

Det bliver i alt til 7 gunstarter.

Kontingent

Kontingentet fastsættes for ét år af gangen og i 2019 vil det være på 350 kr.

Tidsbooking

Alle onsdage i sæsonen har Møllemænd fortrinsret til bookning af tider.
Tiderne åbnes kl. 20:00 to uger før, men fortrinsretten bortfalder efter 7 dage.

Turneringer

Alle turneringer bliver afviklet via GolfBox. Resultaterne af de løbende turneringer (Point, Eclectic og Hold) ligger som Order Of Merits.

Gunstarter

Gunstarterne kræver tilmelding og betaling via GolfBox. Du vil få udleveret scorekort ved ankomst.
Når du kommer ind efter runden, skal du aflevere dit scorekort til turneringsledelsens repræsentant, som herefter registrerer resultatet i GolfBox.

Onsdagsrunder

På almindelige onsdage (ikke gunstarter) skal du reservere en tid i GolfBox senest tirsdag kl. 12:00 (dagen før) for at kunne deltage. Spilleren skal bekræfte sin tid i Golfbox, og tage sit fortrykte scorekort som er lagt frem.

Der opfordres til at du selv indtaster sin score i Golfbox ved hjælp af selvregistreringskoden. Du kan benytte den skærm (tablet), som hænger ved postkasserne eller du kan benytte din egen enhed.

Såfremt en spiller ikke selv foretager scoreindtastninger, vil dette blive udført af betroede medlemmer.

 

Scorekort

Inden du afleverer dit scorekort, skal du sikre dig, at dette er korrekt udfyldt med følgende:

·   For- og Efternavn

·   DGU-nr.

·   EGA Handicap

·   Dato

·   Tee

·   Bruttoscore (antal slag anvendt) pr. hul

·   Ved slagspil sammentælling af Bruttoscore inkl. for- og bagni

·   Spillerunderskrift

·   Markørunderskrift

Ved mangelfyldt scorekort vil turneringsledelsen kunne diskvalificerer dig !.

Scorekort skal afleveres (efter evt. scoreindtastning i golfbox) i Møllemandspostkasse.

Spillere som er forhindret i at deltage runden, som dermed ikke har bekræftet sin tid (og ikke taget sit udprintet scorekort), vil blive registreret som ”No Show - NS”, og vil IKKE blive handicapreguleret.

Spillere som har bekræftet deres starttid i GolfBox, men ikke afleveret sit scorekort, vil blive registreret som ”No Return – NR” og dermed blive reguleret op i handicap uanset dagens score.

Spillere der under runden bliver skadet og må udgå, skal aflevere deres scorekort og skrive ”Udgået  eller Retired – RTD” på kortet. Spilleren vil IKKE blive handicapreguleret.

 

Skovturen

Møllemændene arrangerer hvert år en skovtur og i 2019 går turen til Mólle Golfklubb i Sverige.
Vi spiller individuel stableford i 2 lige store rækker.
Derudover er der en holdturnering i én række, hvor hver 4-bold udgør ét hold.
Det koster 500 kr. at deltage og du tilmelder dig i Golfbox.
Bussen afgår fra klubben parkeringsplads kl. 7:00 præcis og der vil som sædvanlig blive serveret kaffe og rundstykker, samt en lille en til halsen.

Venskabsmatchen

Hvert år spiller vi en hulspilsmatch mod Værløse Golf Klubs herreafdeling og vi skiftes om at lægge bane til.
Vi spiller om retten til slippe for ”Aben”.
I 2019 vil matchen blive spillet i formatet ”Fourball bestball”, som du sikkert kender fra Ryder Cup.
De enkelte 4-bolde opsættes efter handicap.
Tilmelding via GolfBox.

Sponsorer

I alle vore gunstarter inkl. skovturen, vil præmierne være sponsoretet. Dagens aktuelle sponsorer inviteres til at deltage og disse vil blive prioriteret i bolde.
Endvidere inviteres alle sponsorer til klubbens årlige sponsorturnering.

Turneringstyper

Individuel stableford

Der spilles individuel stableford i 3 lige store rækker, med fuldt handicap og med præmier til de bedste stablefordscores i hver af de 3 rækker.
Hver 4-bold udgør samtidig et hold i en holdturnering, hvor de 3 bedste stablefordscores på hvert hul tæller med i en samlet holdscore.

Texas Scramble

Der spilles netto slagspil i én række og ved anvendelse holdhandicapsum, hvor hvert hold får tildelt slag ud fra holdet med laveste handicapsum.

Best Ball (ikke hulspil !!!)

2-mandshold sammensættes tilfældigt via Golfbox.
Der spilles stableford spilles i 2 lige store rækker med fuldt handicap.

”Rød tee” (tee #48)

Der spilles almindelig stableford fra rød tee (tee #48) med fuldt handicap.
En del af de ugentlige turneringer med tilhørende præmier.

4 Våben og en Putter

Der spilles almindelig stableford med fuldt handicap.
Spilleren vælger inden start på runden hvilke 4 jern og/eller køller han ønsker at anvende.
Der kan ikke udskiftes jern, køller eller putter under runden og der kan ikke lånes fra andre spillere.

Slagspilsturnering med Færrest Putts

Der spilles slagspil med fuldt handicap. Antal putts på hvert hul markeres på normalt scorekort. Samlet antal slag på green (hul 1-18) under første 18-huls runde gennemført på dagen. Vinder er spilleren med færrest putts og præmien bliver indsat på præmiesaldo-systemet.

De gennemgående turneringer

Rækkeinddeling

Alle Møllemænd vil ved sæsonstart blive opdelt i tre lige store rækker efter handicap - A, B og C. Spilleren vil henover sæsonen forblive i den pågældende række i hele sæsonen, på trods af handicapreguleringer. 

Pointturneringen

Turneringen afvikles på udvalgte turneringsdage – se turneringsplanen.

De opnåede stablefordpoint opsummeres, og når en spiller har fået registreret 10 scores, vil dårligste runder efterfølgende blive slettet. Dvs. kun de 10 bedste runder er tællende !

Selvom handicappet ændres over sæsonen forbliver spilleren i den række, hvori han startede sæsonen.

o   Ved lige score, sorteres på laveste handicap (decimal). Herefterlodtrækning.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen i oktober.

Eclecticturneringen

Turneringen afvikles på 8 almindelige onsdage fordelt over sæsonen. Resultatet beregnes ud fra stablefordpoints, hvor bedste score på hullet bliver tællende og sammensættes til en eclectic score.

Selvom handicappet ændres over sæsonen, forbliver spilleren i den række, hvori han startede sæsonen.

o   Ved lige score, sorteres på laveste handicap (decimal). Herefterlodtrækning.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen i oktober.

Holdturneringen

Tilmelding sker ved Møllemænds sæsontilmelding og prisen er 60,- kr. ekstra, for at deltage i denne turnering.

Eventuelle holdspillere anføres ved tilmelding. Det er muligt at tilmelde sig som single, hvorefter turneringsledelsen vil sammensætte hold.

Turneringen afvikles på 6 almindelige onsdage fordelt over sæsonen. Der spilles stableford i 4-mandshold, hvor de to bedste stablefordscore for hvert enkelt hul (scoren på hullet), tæller i hver spillerunde. Man behøver ikke at spille sammen med sine holdkammerater.

De opnåede stablefordpoint for de 6 spillerunder opsummeres til en samlet score for året.

  • Ved lige score, sorteres på laveste totale handicapsum (decimal). Herefter lodtrækning.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen i oktober.

Hulspilsturneringen

Tilmelding under tilmelding til Møllemændene og prisen er 50 kr.
Hulspilsturnering spilles efter cup-systemet med 3/4 handicap.
Vinderen af finalen bliver Årets Møllemand.

 

Præmier

Gunstarter

Vi forventer, at præmierne til alle vores gunstarter (inkl. Skovturen) vil blive sponsoret. Derudover anvendes ca. 50% af kontingentet til præmier. Individuelle skal have højest værdi og uddeles først. Hvis der er specialpræmier, skal disse have næsthøjest værdi og uddeles efter de Individuelle præmier. Derefter uddeles evt. Holdpræmier og ”Nærmest flaget” og værdien af disse præmier må IKKE overstige værdien af specialpræmierne.  Klappepræmier skal hav lavest værdi af alle og skal ALTID uddeles til sidst og kun til spillere, som IKKE har modtaget andre præmier på dagen.

Onsdagsrunder

hvor der IKKE er gunstart, anvendes et saldosystem, hvor et beløb indsættes på ”spillerens konto”.

  50 kr. for "tættest på flaget" på par-3 huller alle turneringsdage.

Ugentlige onsdagsvindere

150 kr. til nr. 1 i række A, B & C
100 kr. til nr. 2 i række A, B & C
  50 kr. til nr. 3 i række A, B & C

Spilleren kan når som helst vælge at indløse sin konto i én af følgende butikker:

Mølleåens proshop
eller
Mølleåens restaurant
eller
Din vinmand i Lynge