Indspil over vandet til greenen på hul 18

Gennemgående Eclecticturnering

Turneringen afvikles på 8 almindelige onsdage fordelt over sæsonen. Resultatet beregnes ud fra stablefordpoints, hvor bedste score på hullet bliver tællende og sammensættes til en eclectic score.

Selvom handicappet ændres over sæsonen, forbliver spilleren i den række, hvori han startede sæsonen.

o   Ved lige score, sorteres på laveste handicap (decimal). Herefterlodtrækning.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen i oktober.