Indspil til hul 15

Det koster 50 kr. ekstra, at deltage i denne turnering !

Hulspilsturnering spilles efter cup-systemet, men maksimalt 64 deltagere !

Der spilles med 3/4 af forskellen imellem spillerenes spillehandicap (SPH):.

Eks:

Spiller A har SPH = 21  og  spiller B har SPH = 27 
27 - 21 = 6 * 3/4  = 4,5  som oprundes til  
Dette betyder, at Spiller B nu må bruge ét ekstra slag på banens 5 "sværeste" huller (nøgle 1 - 5)

Spillerne aftaler hvornår der skal spilles, men terminen SKAL overholdes.

Såfremt denne ikke overholdes fratages begge spillerne retten til at fortsætte i turneringen.

Afvikles hulspillet på en onsdag, kan man ikke samtidig deltage i den ordinære turnering.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen.

Vinderen af finalen bliver Årets Møllemand.

Turneringsleder: Peder Jelsbak