I greenbunkeren på hul 10

Gennemgående Pointturnering

Turneringen afvikles på udvalgte turneringsdage – se turneringsplanen.

De opnåede stablefordpoint opsummeres, og når en spiller har fået registreret 10 scores, vil dårligste runder efterfølgende blive slettet. Dvs. kun de 10 bedste runder er tællende !

Selvom handicappet ændres over sæsonen forbliver spilleren i den række, hvori han startede sæsonen.

o   Ved lige score, sorteres på laveste handicap (decimal). Herefterlodtrækning.

Præmieoverrækkelsen finder sted i forbindelse med afslutningsturneringen i oktober.